คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 1st WTF Beach Poomsae Champi


Comments