คู่สาย สนาม A สนาม B POOMSAE ไม่มีคู่เตะ

การแข่งขันเทควันโดอิสลามสันติชนชิงแชมป์ครั้งที่ 3

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

สถานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนอิสลามสันติชน | กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 26 / 8 / 2560
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 2017-08-25
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ โรงเรียนอิสลามสันติชน 398 ซ.ลาดพร้าว 112 แขวงพลับ เขตวังทองหลาง กทม.10310
เบอร์โทร 0898135208
ใบสมัครเพื่อดาวน์โหลด
(โหลดไปแล้ว 236 ครั้ง )
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 2337

การแข่งขันเทควันโดอิสลามสันติชนชิงแชมป์ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่  26 สิงหาคม 2560 

ณ  โรงเรียนอิสลามสันติชน

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน:ชมรมเทควันโด โดย นางพรเพ็ญ  แย้มเกียรติวิจิตรและทีมงาน 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  25  สิงหาคม  2560  ช่องทางการรับสมัคร ดังนี้

1.   สมัครทาง  Online  ได้ที่    ธารน้ำเทควันโด                                        

2.   สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.089-8135208       

                                  ครูแดง   ID line : pornpen 008

3.   การสมัคร

     ***   ค่าสมัครเข้าแข่งขัน   เคียวรูกิ                              คนละ    500.-   บาท

     ***   ค่าสมัครเข้าแข่งขัน   เคียวรูกิ ทีม 3 คน               ทีมละ    900.-   บาท

     ***   ค่าสมัครเข้าแข่งขัน   พุมเซ่ เดี่ยว                        คนละ    500.-   บาท

     ***   ค่าสมัครเข้าแข่งขัน   พุมเซ่คู่ผสม, คู่ชาย, คู่หญิง  คู่ละ     600. - บาท

     ***   ค่าสมัครเข้าแข่งขัน   พุมเซ่ ทีม 3 คน                   ทีมละ    900. -  บาท

 รุ่นที่ใช้แข่งขันแบ่งออกเป็น มือเก่า-มือใหม่ ดังต่อไปนี้

                               Class A    มีคุณวุฒิตั้งแต่เหลือง ถึงสายดำ

                               Class B     มีคุณวุฒิตั้งแต่สายเหลืองถึง ฟ้า เตะศรีษะได้

            มือใหม่ (ห้ามเตะหัว)  Class C     เฉพาะระดับสายเหลือง –เขียว

            มือใหม่พิเศษ (ห้ามเตะหัว)  Class D    สายขาว-สายเหลือง 

หมายเหตุ  *** ในรุ่น มือใหม่พิเศษ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ฝึกสอน ***

· เป็นการแข่งขันประเภท เคียวรูกิ         แบ่งเป็น  8  รุ่น

   ยุวชน  อายุไม่เกิน 4 ปี   (ไม่เกิน พ.ศ. 2556 เฉพาะ class C , Class D )   

   ยุวชน  ช/ญ  อายุ 5- 6 ปี   (พ.ศ. 2554-2555)  Class B, Class C, Class D

   ยุวชน ช/ญ   อายุ 7 – 8 ปี  (พ.ศ. 2552 – 2553)   Class A, Class B, Class C,   Class D

    ยุวชน  ช/ญ  อายุ 9 – 10 ปี (พ.ศ. 2550 – 2551)   Class A,  Class B,  Class C,   Class D

   ยุวชน  ช/ญ  อายุ 11 – 12 ปี (พ.ศ. 2548 – 2549)   Class A,  Class B,   Class C,   Class D

   ยุวชน ช/ญ  อายุ 13 – 14 ปี(พ.ศ. 2546 – 2547)   Class A,   Class B,   Class C,   Class D

   เยาวชน ช/ญ อายุ 15 – 17 ปี (พ.ศ. 2543 – 2545) Class A,  Class B, Class C

   ประชาชน ช/ญ   (เกิดก่อนหรือ พ.ศ.2542 ) Class A,  Class B,        

·  ประเภท ต่อสู้ทีม  3 คน   ชาย ,หญิง  ไม่จำกัดน้ำหนัก  แบ่งเป็น  4  รุ่น 

                       ประเภทยุวชน   Class D/C   อายุไม่เกิน 6  ปี      

                       ประเภท ยุวชน  Class D/C   อายุไม่เกิน 8  ปี                    

           ประเภทยุวชน   Class D/C   อายุไม่เกิน 10  ปี

           ประเภทยุวชน   Class D/C   อายุไม่เกิน 12 ปี    

· ประเภท พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม,คู่ชาย ,คู่หญิง และทีม    แบ่งเป็น  8  รุ่นอายุ

            ประเภท ยุวชน   อายุ 7 – 8 ปี        (พ.ศ. 2552 – 2553)

            ประเภท ยุวชน   อายุ 9 – 10 ปี      (พ.ศ. 2550 – 2551)    

            ประเภท ยุวชน   อายุ 11 – 12 ปี    (พ.ศ. 2548 – 2549)   

            ประเภท ยุวชน   อายุ 13 – 14 ปี     (พ.ศ. 2546 – 2547)

            ประเภท เยาวชน   อายุ 15 – 17 ปี  (พ.ศ. 2543 – 2545)

            ประเภทประชาชน  อายุ 18 – 30  ปี (พ.ศ. 2542 – 2530)

            ประเภทประชาชน  อายุ 30 – 40  ปี (พ.ศ. 2531 – 2520)  

            ประเภทประชาชน  อายุ  40  ปีขึ้นไป

 รุ่นที่ใช้ในการแข่งขัน

           ประเภทเคียวรูกิ  กำหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่นดังนี้

            ประเภทยุวชน  ชาย – หญิง อายุไม่เกิน  4 ปี  (ไม่เกิน พ.ศ. 2556  เฉพาะ class C,D )

             1.   รุ่น A      น้ำหนักไม่เกิน    15  กก.

             2.   รุ่น B      น้ำหนักไม่เกิน    15  กก.    ไม่เกิน   17  กก.

             3.   รุ่น C       น้ำหนักไม่เกิน    17  กก.   ไม่เกิน   19  กก.

             4.   รุ่น D       น้ำหนักไม่เกิน    19  กก.   ขึ้นไป     

           ประเภทยุวชนชาย – หญิง อายุไม่เกิน  5 - 6 (พ.ศ. 2554-2555)

                1.  รุ่น A        น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.

                2.  รุ่น B         น้ำหนักเกิน      15 กก.     ไม่เกิน 18  กก.     

                3.  รุ่น C         น้ำหนักเกิน      18 กก.     ไม่เกิน 20  กก.     

                4.  รุ่น D        น้ำหนักเกิน      20 กก.      ไม่เกิน 23  กก.

                5.  รุ่น E         น้ำหนักเกิน      23 กก.     ไม่เกิน 26  กก.

                6.  รุ่น F         น้ำหนักเกิน      26 กก. ขึ้นไป

           ประเภทยุวชน อายุ 7 - 8 ปี  ชายและหญิง  (พ.ศ. 2552 – 2553)

    1.  รุ่น  A    น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.

    2.  รุ่น  B    น้ำหนักเกิน  18 กก.     ไม่เกิน 20 กก.

    3.  รุ่น  C    น้ำหนักเกิน  20 กก.     ไม่เกิน 22 กก.

    4.  รุ่น  D    น้ำหนักเกิน  22 กก.     ไม่เกิน 24 กก.

    5.  รุ่น  E    น้ำหนักเกิน  24 กก.     ไม่เกิน 27 กก.

    6.  รุ่น  F    น้ำหนักเกิน  27 กก.     ไม่เกิน 30 กก.

    7.  รุ่น  G    น้ำหนักเกิน 30 กก.     ไม่เกิน 34 กก.

    8.  รุ่น  H    น้ำหนักเกิน  34 กก. ขึ้นไป

ประเภทยุวชน อายุ 9 - 10 ปี ชายและหญิง   (พ.ศ. 2550 – 2551)

  1.   รุ่น  A   น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.

  2.   รุ่น  B   น้ำหนักเกิน  22 กก.  ไม่เกิน 25 กก.

  3.   รุ่น  C   น้ำหนักเกิน  25 กก.  ไม่เกิน 28 กก.

  4.   รุ่น  D   น้ำหนักเกิน  28 กก.  ไม่เกิน 31 กก.

  5.   รุ่น  E    น้ำหนักเกิน 31 กก.   ไม่เกิน 34 กก.

  6.   รุ่น  F    น้ำหนักเกิน 34 กก.   ไม่เกิน 37 กก.

  7.   รุ่น  G    น้ำหนักเกิน 37 กก.   ไม่เกิน 41 กก.

  8.   รุ่น  H    น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป

ประเภทยุวชน อายุ 11 - 12 ปี ชายและหญิง  (พ.ศ. 2548 – 2549)

1.   รุ่น  A      น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.

2.   รุ่น  B      น้ำหนักเกิน   30 กก.   ไม่เกิน 33 กก.

3.   รุ่น  C      น้ำหนักเกิน   33 กก.   ไม่เกิน 36 กก.

4.   รุ่น  D      น้ำหนักเกิน   36 กก.   ไม่เกิน 39 กก.

5.   รุ่น  E      น้ำหนักเกิน   39 กก.   ไม่เกิน 42 กก.

6.   รุ่น  F      น้ำหนักเกิน   42 กก.   ไม่เกิน 46 กก.

7.   รุ่น  G      น้ำหนักเกิน   46 กก.   ไม่เกิน 50 กก.

8.   รุ่น H       น้ำหนักเกิน   50 กก. ขึ้นไป 

ประเภทยุวชน อายุ 13 - 14 ปี ชายและหญิง   (พ.ศ. 2546 – 2547)

      1.   รุ่น  A      น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.

      2.   รุ่น  B      น้ำหนักเกิน      33 กก.      ไม่เกิน 37 กก.

      3.   รุ่น  C      น้ำหนักเกิน      37 กก.      ไม่เกิน 41 กก.

      4.   รุ่น  D      น้ำหนักเกิน      41 กก.      ไม่เกิน 45 กก.

      5.   รุ่น  E      น้ำหนักเกิน      45 กก.      ไม่เกิน 49 กก.

      6.   รุ่น  F      น้ำหนักเกิน      49 กก.      ไม่เกิน 53 กก.

      7.   รุ่น  G      น้ำหนักเกิน      53 กก.      ไม่เกิน 57 กก.

      8.   รุ่น  H      น้ำหนักเกิน      57 กก.      ไม่เกิน 61 กก.

9.   รุ่น  I         น้ำหนักเกิน      61กก.       ไม่เกิน 65 กก.

10.  รุ่น J        น้ำหนักเกิน    65 กก.ขึ้นไป

ประเภทยุวชน อายุ 13 - 14 ปี หญิง   (พ.ศ. 2546 – 2547)

      1.   รุ่น  A      น้ำหนักไม่เกิน 29 กก.

      2.   รุ่น  B      น้ำหนักเกิน 29 กก.     ไม่เกิน  33 กก.

      3.   รุ่น  C      น้ำหนักเกิน 33 กก.     ไม่เกิน  37 กก.

      4.   รุ่น  D      น้ำหนักเกิน 37 กก.     ไม่เกิน  41 กก.

      5.   รุ่น  E      น้ำหนักเกิน 41 กก.     ไม่เกิน  45 กก.

      6.   รุ่น  F       น้ำหนักเกิน 45 กก.     ไม่เกิน  49 กก.

      7.   รุ่น  G      น้ำหนักเกิน 49 กก.     ไม่เกิน 53 กก.

      8.   รุ่น  H      น้ำหนักเกิน 53 กก.      ไม่เกิน 57 กก.

      9.   รุ่น  I        น้ำหนักเกิน 57 กก.      ไม่เกิน 61 กก.

      8.   รุ่น  J        น้ำหนักเกิน 61 กก.ขึ้นไป

ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี ชาย    (พ.ศ. 2543 – 2545)

      1.   รุ่น  A      น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.

      2.   รุ่น  B      น้ำหนักเกิน 45 กก.        ไม่เกิน 48 กก.

      3.   รุ่น  C      น้ำหนักเกิน 48 กก.        ไม่เกิน 51 กก.

      4.   รุ่น  D      น้ำหนักเกิน 51 กก.        ไม่เกิน 55 กก.

      5.   รุ่น  E      น้ำหนักเกิน 55 กก.        ไม่เกิน 59 กก.

      6.   รุ่น  F       น้ำหนักเกิน 59 กก.        ไม่เกิน 63 กก.

      7.   รุ่น  G      น้ำหนักเกิน 63 กก.        ไม่เกิน 68 กก.

      8.   รุ่น  H      น้ำหนักเกิน 68 กก.        ไม่เกิน 73 กก.

      9.   รุ่น  I        น้ำหนักเกิน 73 กก.        ไม่เกิน 78 กก.

      10. รุ่น   J       น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป

ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี หญิง  (พ.ศ. 2543 – 2545)

      1.   รุ่น  A      น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.

      2.   รุ่น  B      น้ำหนักเกิน 42 กก.           ไม่เกิน 44 กก.

      3.   รุ่น  C      น้ำหนักเกิน 44 กก.           ไม่เกิน 46 กก.

      4.   รุ่น  D      น้ำหนักเกิน 46 กก.           ไม่เกิน 49 กก.

      5.   รุ่น  E      น้ำหนักเกิน 49 กก.           ไม่เกิน 52 กก.

      6.   รุ่น  F       น้ำหนักเกิน 52 กก.           ไม่เกิน 55 กก.

      7.   รุ่น  G      น้ำหนักเกิน 55 กก.           ไม่เกิน 59 กก.

      8.   รุ่น  H      น้ำหนักเกิน 59 กก.           ไม่เกิน 63 กก.

                              9.   รุ่น  I        น้ำหนักเกิน 63 กก.           ไม่เกิน 67 กก.

                             10. รุ่น  J        น้ำหนักเกิน 67 กก.ขึ้นไป 

ประเภท  ประชาชน ชาย   ( เกิดก่อนหรือ พ.ศ. 2542 )

1. รุ่นฟินเวท                 น้ำหนักไม่เกิน  54  กก.

2. รุ่นฟลายเวท             น้ำหนักเกิน  54  กก. แต่ไม่เกิน  58  กก.

3. รุ่นแบนตั้มเวท         น้ำหนักเกิน  58  กก. แต่ไม่เกิน  62  กก.

4. รุ่นเฟเธอร์เวท          น้ำหนักเกิน  62  กก. แต่ไม่เกิน  67  กก.

5. รุ่นไลท์เวท               น้ำหนักเกิน  67  กก. แต่ไม่เกิน  72  กก.

6. รุ่นเวลเธอร์เวท        น้ำหนักเกิน  72  กก. แต่ไม่เกิน  78  กก.

7. รุ่นมิดเดิลเวท           น้ำหนักเกิน  78  กก. แต่ไม่เกิน  84  กก.

8. รุ่นเฮฟวี่เวท              น้ำหนักเกิน  84  กก. ขึ้นไป

ประเภท  ประชาชน หญิง (เกิดก่อนหรือ พ.ศ. 2542 )

1. รุ่นฟินเวท                 น้ำหนักไม่เกิน  47  กก.

2. รุ่นฟลายเวท             น้ำหนักเกิน  47  กก. แต่ไม่เกิน  51  กก.

3. รุ่นแบนตั้มเวท         น้ำหนักเกิน  51  กก. แต่ไม่เกิน  55  กก.

4. รุ่นเฟเธอร์เวท          น้ำหนักเกิน  55  กก. แต่ไม่เกิน  59  กก.

5. รุ่นไลท์เวท               น้ำหนักเกิน  59  กก. แต่ไม่เกิน  63  กก.

6. รุ่นเวลเธอร์เวท        น้ำหนักเกิน  63  กก. แต่ไม่เกิน  67  กก.

7. รุ่นมิดเดิลเวท           น้ำหนักเกิน  67  กก. แต่ไม่เกิน  72  กก.

8. รุ่นเฮฟวี่เวท              น้ำหนักเกิน  72  กก. ขึ้นไป

              ประเภท พุมเซ่  ที่กำหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่น

                         ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว   (เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง)

                         ประเภทคู่    (คู่ผสม,คู่ชาย,คู่หญิง)

                         ประเภททีม 3  คน (ไม่แยกชาย-หญิง)

 

          

Comments

sirinevler escort beylikdz escort atakoy escort sisli escort ataköy escort sisli escort şirinevler escort beylikduzu escort halkali escort halkali escort
Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.
istanbul evden eve nakliyat free porn
ankara escort
kredi online
bayan escort