Taekwondo & Jujisu Korat Open 2018

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

สถานที่จัดการแข่งขัน Terminal 21 โคราช | นครราชสีมา
แข่งขันวันที่ 23 / 10 / 2561
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 2018-10-20
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์
เบอร์โทร 081-317-9091 อ.โต้ง , 094-160-7099
ใบสมัครเพื่อดาวน์โหลด
(โหลดไปแล้ว 370 ครั้ง )
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 2409

NEW !!!    วันอังคารที่ 23 ตุลาคม!!! (วันปิยมหาราช)

ติดตามรายประเภทที่แข่งขัน ...

      - การแข่งขันมีประเภทเดี่ยว & ทีม   3 คน

      -คลาสโรงเรียน แบ่งสาย 2 คน & คลาส C แบ่งสาย 4 คน

           -ประเภทท่ารำ 

     - รุ่นเยาวชนอายุ13-14 ปี,15-17 ปี ,ประชาชน

      ++1.ประเภท ต่อสู้

รุ่นยุวชนอายุ ไม่เกิน       3 - 4 ปี      (2557-2558)    Class B , Class C

รุ่นยุวชนอายุ ไม่เกิน       5 - 6 ปี      (2555-2556)    Class B , Class C

รุ่นยุวชนอายุ ไม่เกิน         7-8 ปี       (2553-2554)   Class A, Class B, Class C 

รุ่นยุวชนอายุ ไม่เกิน        9-10 ปี      (2551-2552)   Class A, Class B, Class C 

รุ่นยุวชนอายุ ไม่เกิน      11-12 ปี     (2549-2550)    Class A, Class B , Class C 

รุ่นเยาวชนอายุ ไม่เกิน   13-14 ปี      (2547-2548)    Class A , Class B , Class C 

รุ่นเยาวชนอายุ ไม่เกิน   15-17ปี     (2544-2546)      Class A , Class B , Class C

รุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป                                 Class A , Class B , Class C

++2.ประเภท ต่อสู้ทีม

รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน      8-9   ปี   ทีมชาย , ทีมหญิง    (น้ำหนักรวมไม่เกิน      90   กก.)

รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน    9-10  ปี    ทีมชาย , ทีมหญิง    (น้ำหนักรวมไม่เกิน    100   กก.)

รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน   11-12  ปี   ทีมชาย, ทีมหญิง     (น้ำหนักรวมไม่เกิน    120  กก.)

รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน   13-14  ปี   ทีมชาย , ทีมหญิง    (น้ำหนักรวมไม่เกิน    140  กก.)

รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน   15-17  ปี   ทีมชาย , ทีมหญิง    (น้ำหนักรวมไม่เกิน    160  กก.)

รุ่นประชาชน                               ทีมชาย , ทีมหญิง   (น้ำหนักรวมไม่เกิน    180  กก.)

 

++3.ประเภท พุมเซ่

พุมเซ่เดี่ยว                   ชาย ,หญิง

พุมเซ่คู่,คู่ผสม              ชาย,หญิง

พุมเซ่ทีม                      ทีมชาย,ทีมหญิง

**หมายเหตุ**ผู้แข่งสามารถ แข่งในรุ่นอายุสูงกว่าตัวเอง และ สูงกว่าขั้นสายของตัวเองได้                                               

 

ละเอียดเร็วๆนี้

Comments

Mecidiyekoy escort