Loading...


เทควันโดพะเยาโอเพ่นครั้งที่ 1

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

สถานที่จัดการแข่งขัน ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา | พะเยา
แข่งขันวันที่ 1 / 12 / 2561
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 11/29/2561
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ ฝ่ายกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 3/2 ถนนประเทศอุดรทิศ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000
เบอร์โทร นายพลกฤษณ์ นำไพศาล มือถือ 089-164-7427 หรือ นายวีระศักดิ์ พัตรพิบูล (ครูบอย) มือถือ084-500-0814 หรือ นายตฤณ ธุระพ่อค้า (ครูตฤณ) มือถือ 098-819-5995
ใบสมัครเพื่อดาวน์โหลด
(โหลดไปแล้ว 52 ครั้ง )
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 1038

“เทควันโดพะเยาโอเพ่นครั้งที่1”

จัดโดย......... มหาวิทยาลัยพะเยา

และฝ่ายกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา

วันเสาร์ที่ 1ธันวาคม2561

ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

การแข่งขันนี้เรียกว่า “เทควันโดพะเยาโอเพ่นครั้งที่1”โดยมีกำหนดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

        มหาวิทยาลัยพะเยา และ ฝ่ายกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา

 

รุ่นที่ใช้แข่งขันแบ่งออกเป็น มือเก่า-มือใหม่ ดังต่อไปนี้

Class A (มือเก่า)                มีคุณวุฒิตั้งแต่สายฟ้า ถึงสายดำ

Class B (มือใหม่)               มีคุณวุฒิไม่เกิน สายเขียว        หมายเหตุ **Class B (มือใหม่)**

Class C (มือใหม่มาก)         มีคุณวุฒิตั้งแต่สายขาว สายเหลือง

 

 

ประเภทจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น  7 ประเภท

         ประเภทต่อสู้

        รุ่นยุวชนอายุ3–4 ปี               (เกิด พ.ศ. 2557-2558 )  Class C

        รุ่นยุวชนอายุ5 –6ปี               (เกิด พ.ศ. 2555-2556 ) Class B,Class C

        รุ่นยุวชนอายุ 7-8 ปี              (เกิด พ.ศ. 2553-2554)          Class A , Class B , Class C

        รุ่นยุวชนอายุ 9-10 ปี            (เกิด พ.ศ. 2551-2552)          Class A , Class B , Class C

        รุ่นยุวชนอายุ 11-12 ปี          (เกิด พ.ศ. 2549-2550)          Class A , Class B , Class C

        รุ่นเยาวชนอายุ 13-14 ปี        (เกิด พ.ศ. 2547-2548)       Class A , Class B , Class C

        รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี        (เกิด พ.ศ. 2544-2546)       Class A , Class B ,  Class C

        รุ่นประชาชนอายุ 18 ปี          (เกิด พ.ศ. 2543ขึ้นไป) Class A

 

        ประเภทต่อสู้ทีม 3คน

        รุ่นยุวชน             อายุไม่เกิน  6  ปี ทีมชาย ทีมหญิง

        รุ่นยุวชน             อายุไม่เกิน 8 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

        รุ่นยุวชน             อายุไม่เกิน 10 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

        รุ่นยุวชน             อายุไม่เกิน 12 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

        รุ่นยุวชน-เยาวชน อายุไม่เกิน 14 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

        รุ่นเยาวชน          อายุไม่เกิน 17 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

        รุ่นประชาชน               อายุ 18 ปี ขึ้นไป ทีมชาย ทีมหญิง

 

        ประเภท พุมเซ่เดี่ยว

        รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                             อายุไม่เกิน 8 ปี

        รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                             อายุไม่เกิน 10 ปี

        รุ่นยุวชน ชาย / หญิง                             อายุ11-14 ปี

        รุ่นเยาวชนและประชาชน ชาย / หญิง                 อายุ 15 ปี ขึ้นไป 

       

พุมเซ่คู่ ไม่แยกชายหญิง

         พุมเซ่ทีม 3 คน ไม่แยกชายหญิง

        พุมเซ่ฟรีสไตล์เดี่ยว ไม่แยกชายหญิง

        พุมเซ่ฟรีสไตล์คู่ ไม่แยกชายหญิง

 

Comments

Mecidiyekoy escort