ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14 กก.
Super Kick Gym      ด.ช. ์ศิรวิทย์ พงษ์อนันต์
รุ่น B | 14 – 16 กก.
รุ่น C | 16 – 18 กก.
รุ่น D | 18 กก. ขึ้นไป
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14 กก.
รุ่น B | 14 – 16 กก.
รุ่น C | 16 – 18 กก.
Super Kick Gym      ด.ญ. กฤษยา สุขในมณี
รุ่น D | 18 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
Super Kick Gym      ด.ช. ปราชญ์ ปลีหจินดา
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
Super Kick Gym      ด.ช. ธนโชติ พงศ์พันธ์
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
Super Kick Gym      ด.ญ. อเล็กซานดร้า ญาดา เดอโมลด์
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
CHOI's TAEKWONDO      ด.ญ. ORNAKAMANEE JEAMTHERANART
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
Super Kick Gym      ด.ช. ก้องกิตติ์ ภู่ผึ้ง
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
Super Kick Gym      ด.ช. ธีรเดช เกิดความสุข
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
Super Kick Gym      ด.ญ. พรพิมล เลี้ยงไพศาล
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
Super Kick Gym      ด.ญ. ขณิษฐ์ชญาน์ นลเทพ
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
Super Kick Gym      ด.ญ. นญา กระจ่างพัฒน์
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 51 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
Super Kick Gym      ด.ญ. นูรีน ธรรมธวัช
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 51 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 38 กก.
Super Kick Gym      ด.ช. แบเรียลจัน เลมานา
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 62 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 38 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 62 กก.ขึ้นไป
CHOI's TAEKWONDO      ด.ญ. NAHATAI POUNGKOT
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่นฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่นเฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น ไลท์มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น ไลท์เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น ไลท์มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น ไลท์เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนัก 54 - 58 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนัก 58 – 62 กก.
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนัก 62 – 67 กก.
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนัก 67 – 72 กก.
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนัก 72 – 78 กก
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนัก 78 – 84 กก.
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนัก 84 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 47 กก.
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนัก 47 – 51 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนัก 51 – 55 กก.
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนัก 55 – 59 กก.
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนัก 59 – 63 กก.
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนัก 63 – 67 กก.
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนัก 67 – 72 กก.
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนัก 72 กก. ขึ้นไป
CADET MALE |
CADET FEMALE |