ทางผู้จัดที่ลงทะเบียนแมทแข่งไปแล้วกรุณา เข้าไปแก้ไขรายละเอียด ในแมทของท่าน
ที่ได้ลงไว้แล้ว เพื่อไม่ให้ผู้อ่านสับสน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เหมาะสมในการค้นหาแมทแข่ง
หากแมทการแข่งขันใดเพิ่มหัวข้อแมทของท่านมากเกินความจำเป็น
ทางเราต้องของลดปริมาณหัวข้อของท่านโดยไม่แจ้งให้ทราบนะครับ
ลงทะเบียนแมทการแข่งขัน
ชื่อแมทการแข่งขัน
สถานที่จัดการแข่งขัน
แข่งขันวันที่
กำหนดหมดเขต รับสมัคร
สถานที่ติดต่อได้ ทางไปรษณีย์
เบอร์โทรติดต่อ
Email
Url
ใบสมัครเพื่อดาวโหลดน์ ให้ใช้ไฟด์นามสกุล .zip, .doc, .rar เท่านั้นนะครับ
พาสเวิด ใว้สำหรับแก้ไขข้อมูล * (กรุณากรอกพาสเวิร์ดเพื่อใช้แก้ไขแมทการแข่งขันภายหลังมีการเปลี่ยนแปลง)
ยืนยันตัวตน
รายละเอียด แมทการแข่งขัน
สามารถ Copy รายละเอียดส่วนสำคัญของใบสมัครท่าน วาง ลง ในช่องได้เลยครับ