อิสลามสันติชนชิงแชมป์เทควันโดครั้งที่ 4

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

สถานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนอิสลามสันติชน | กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 24/8/2562
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 2562-08-23
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 398 ซ.ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทร 0898135208
ใบสมัครเพื่อดาวน์โหลด
(โหลดไปแล้ว 221 ครั้ง )
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 3906

การแข่งขันเทควันโด

อิสลามสันติชนชิงแชมป์เทควันโด  ครั้งที่ 4

 วันเสาร์ที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ณ อาคารฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนอิสลามสันติชน

___________________________________________________________________­_____________________

              โรงเรียนอิสลามสันติชน จัดการแข่งขันอิสลามสันติชนชิงแชมป์เทควันโด ครั้งที่ 4

  ในวันเสาร์ที่  24     สิงหาคม   พ.ศ.   2562      

ณ อาคารฝ่ายประถมศึกษา

จัดการแข่งขันโดย

- โรงเรียนอิสลามสันติชน

* สนามแข่งขัน อาคารฝ่ายประถมศึกษา รร. อิสลามสันติชน    ซ.ลาดพร้าว  112 เขตวังทองหลาง ก.ท.ม.

 

ประเภทที่ทำการแข่งขัน

- ประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ)  ประเภทบุคคล  และทีม ช,ญ

- ประเภทร่ายรำ ( พุมเซ่ ) ประเภท เดี่ยว ประเภทคู่ ประเภททีม 3 คน

 

ข้อ 1. ระเบียบการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ โดยมีแข่งขันในประเภทต่างๆ ดังนี้

                1.1 ประเภทยุวชนชาย / หญิง          อายุ – 4  ปี                            มือใหม่

                1.2 ประเภทยุวชนชาย / หญิง          อายุ  5 - 6 ปี                         มือใหม่

                1.3 ประเภทยุวชนชาย / หญิง          อายุ  7 - 8 ปี                         มือใหม่-มือเก่า

                1.4 ประเภทยุวชนชาย / หญิง          อายุ  9 – 10 ปี                      มือใหม่-มือเก่า

                1.5 ประเภทยุวชนชาย / หญิง          อายุ  11 – 12  ปี                  มือใหม่-มือเก่า

                1.6 ประเภทเยาวชนชาย / หญิง      อายุ  13 -14 ปี                      มือใหม่-มือเก่า

              1.7 ประเภทเยาวชน ชาย /หญิง      อายุ  15 – 17 ปี                 มือใหม่ – มือเก่า

               1.8 ประเภท ประชาชน ชาย / หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป

            

               

ข้อ 2. ประเภทรางวัลมีดังนี้

                2.1 ประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ)

 • ชนะเลิศอันดับ 1                        ได้รับรางวัลเหรียญชุบทอง             พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับที่  1             ได้รับรางวัลเหรียญชุบเงิน             พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับที่  2             ได้รับรางวัลเหรียญชุบทองแดง       พร้อมเกียรติบัตร

 

2.2 ประเภทรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม

                   - นักกีฬายอดเยี่ยม   CIASS A   ชาย, หญิง    ถ้วยรางวัล2 ใบ

                 - นักกีฬายอดเยี่ยม   CIASS  B                ชาย, หญิง ถ้วยรางวัล 2 ใบ

                    -  ถ้วยคะแนนรวม    CIASS A- B                        1     ใบ

                   - ถ้วยโค้ชยอดเยี่ยม                                             1     ใบ   

              2.3 ประเภทร่ายรำ ( พุ่มเซ )

                               - ชนะเลิศอันดับ 1                            ได้รับรางวัลเหรียญชุบทอง               พร้อมเกียรติบัตร

                               -รองชนะเลิศอันดับ 1                      ได้รับรางวัลเหรียญชุบเงิน                  พร้อมเกียรติบัตร

                               - รองชนะเลิศอันดับ 2                     ได้รับรางวัลเหรียญชุบทองแดง         พร้อมเกียรติบัตร

                               - นักกีฬายอดเยี่ยม ช-ญ                   ถ้วยรางวัล  2 ใบ

                               - ถ้วยคะแนนรวม   1 ใบ

                               - ถ้วยโค้ชยอดเยี่ยม   1 ใบ                                     

              2.4  การแข่งขันประเภททีม

                               -  การแข่งขันประเภทต่อสู้ทีม ชาย 3 คน ทีมหญิง 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี คลาส C

                                 , C พิเศษ (สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งลงแข่งขันมีการแข่งขันไม่เกิน 3 ครั้ง)

                               - การแข่งขันประเภท ต่อสู้ ทีมชาย 3 คน ทีมหญิง 3 คน รุ่นอายุ 7-8 ปี  คลาส  C,C พิเศษ

                               - การแข่งขันประเภท ต่อสู้ทีมชาย 3 คน ทีมหญิง 3 คน รุ่นอายุ  9-10 ปี คลาส C, C พิเศษ

                               - การแข่งขันประเภทร่ายรำ ( พุ่มเซ่ ) ทีม 2คน ชาย,หญิง ทีม 3 คน ชาย,หญิง ทีมผสม     

                                 ชาย,หญิง

                              เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรทุกคน

 ข้อ 3. การแบ่งรุ่นการแข่งขันประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ)

 1. ประเภทยุวชนชาย-หญิง อายุไม่เกิน 3 – 4  ปี (เกิด พ.ศ. 2558  - 2559 )  Class  C พิเศษ

        -     รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน   14   ก.ก.

                      -     รุ่น B                น้ำหนัก 14- 16   ก.ก.

 -      รุ่น C   น้ำหนัก  16 – 18 ก.ก.

                     -      รุ่น D                น้ำหนัก 18 ก.ก. ขึ้นไป

2. ประเภทยุวชนชาย-หญิง อายุ  5- 6 ปี (เกิด พ.ศ. 2556 – 2557 )  Cclass   C พิเศษ

                           -รุ่น A                น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.

-รุ่น B    น้ำหนัก 15 – 18  กก.

-รุ่น C    น้ำหนัก 18 – 20  กก.

                           - รุ่น D              น้ำหนัก 20 – 23  กก.

- รุ่น E   น้ำหนัก 23 – 26  กก.

- รุ่น F   น้ำหนัก  26 กก.ขึ้นไป

3. ประเภทยุวชนชาย-หญิง อายุ 7 – 8  ปี  (เกิด พ.ศ. 2554 – 255 )  Class A- B – C – C พิเศษ

 1. รุ่น A      น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
 2. รุ่น B      น้ำหนัก   18 - 20  กก.
 3. รุ่น C      น้ำหนัก   20 – 22  กก.
 4. รุ่น D     น้ำหนัก   22 – 24  กก.
 5. รุ่น E      น้ำหนัก   24 – 27  กก.  
 6. รุ่น F      น้ำหนัก   27 -  30  กก.
 7. รุ่น G     น้ำหนัก   30 – 34   กก.
 8. รุ่น H     น้ำหนัก    34  กก. ขึ้นไป

 

4. ประเภทยุวชนชาย-หญิง อายุ 9 - 10  ปี (เกิด พ.ศ. 2552-2553 )  Class  A-B-C- Cพิเศษ

 1. รุ่น A      น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
 2. รุ่น B      น้ำหนัก    22 - 25 กก. .
 3. รุ่น C      น้ำหนัก    25 – 28 กก.
 4. รุ่น D      น้ำหนัก   28 – 31  กก.
 5. รุ่น E      น้ำหนัก   31 – 34  กก.
 6. รุ่น F      น้ำหนัก   34 – 37  กก.
 7. รุ่น G      น้ำหนัก   37 – 41  กก.
 8. รุ่น H     น้ำหนัก   41  กก. ขึ้นไป

5. ประเภทยุวชนชาย-หญิง อายุ 11 - 12 ปี (เกิด พ.ศ. 2550 – 2551 )  Class A -  B – C – C พิเศษ

 1. รุ่น A      น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 2. รุ่น B      น้ำหนัก    30 – 33  กก.
 3. รุ่น C      น้ำหนัก     33 – 36  กก..
 4. รุ่น D     น้ำหนัก      36 – 39 กก.
 5. รุ่น E      น้ำหนัก      39 – 42 กก.
 6. รุ่น F      น้ำหนัก      42 – 46  กก.
 7. รุ่น G     น้ำหนัก      46 – 50  กก.
 8. รุ่น H      น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป

6. ประเภทเยาวชนชาย/หญิง อายุ 13 – 14  ปี (เกิด พ.ศ. 2548 -2549)  Class A -  B – C

                     1.   รุ่น A  น้ำหนักไม่เกิน            32 กก.

       2.   รุ่น B     น้ำหนัก               32 – 35 กก.

              3.  รุ่น C     น้ำหนัก               35 – 38 กก.

              4. รุ่น D      น้ำหนัก              38 – 41  กก..

               5. รุ่น E     น้ำหนัก               41 – 44  กก.

               6. รุ่น F     น้ำหนัก               44 – 48  กก.

        7. รุ่น G      น้ำหนัก               48 -  52  กก.

        8.รุ่น H       น้ำหนัก                52 – 56  กก.

         9.รุ่น I        น้ำหนัก                 56 – 60  กก.

        10.รุ่น J       น้ำหนักเกิน              60 กก. ขึ้นไป

7. ประเภทเยาวชน ชาย อายุ 15-17 ปี (เกิด พ.ศ. 2545 – 2547 )  Class A -  B

 1. รุ่น A      น้ำหนักไม่เกิน            45  กก.
 2. รุ่น B      น้ำหนัก               45 – 48  กก.
 3. รุ่น C      น้ำหนัก               48 -  51  กก. .
 4. รุ่น D      น้ำหนัก               51 – 55  กก.
 5. รุ่น E      น้ำหนัก               55 – 59  กก.
 6. รุ่น F      น้ำหนัก                59 – 63  กก.
 7. รุ่น G      น้ำหนัก                 63 – 68  กก.
 8. รุ่น H      น้ำหนัก                  68 – 73  กก.
 9. รุ่น I       น้ำหนัก                  73 – 78  กก.
 10. รุ่น J       น้ำหนัก                           78 กก. ขึ้นไป

 

 

 

8. ประเภทเยาวชนหญิง อายุ 15 – 17 ปี (เกิด พ.ศ. 2545 – 2547 ) Class A - B

 1. รุ่น A     น้ำหนักไม่เกิน                    42 กก.
 2. รุ่น  B     น้ำหนัก                       42 – 44  กก.
 3. รุ่น  C     น้ำหนัก                       44 – 46  กก.
 4. รุ่น   D    น้ำหนัก                      46 – 49 กก.
 5.  รุ่น  E   น้ำหนัก                          49 – 52  กก.
 6. รุ่น  F     น้ำหนัก                         52 – 55   กก.
 7. รุ่น  G    น้ำหนัก                         55 – 59   กก. .
 8. รุ่น   H                  น้ำหนัก                          59 – 63  กก.
 9. รุ่น   I     น้ำหนัก                          63 – 67  กก.
 10.  รุ่น J      น้ำหนัก                                 67   กก. ขึ้นไป  
 1. ประเภทประชาชนชาย  อายุ 18 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป)  Class  A
 1. รุ่น ฟินเวท            น้ำหนักไม่เกิน          54  กก.
 2. รุ่นฟลายเวท         น้ำหนัก               54 - 58 กก.
 3. รุ่นแบนตั้มเวท     น้ำหนัก                58 - 62 กก. .
 4. รุ่นเฟเธอร์เวท      น้ำหนัก                62 - 67 กก.
 5. รุ่นไลท์เวท            น้ำหนัก                67 – 72  กก.
 6. รุ่นเวลเตอร์เวท    น้ำหนัก                72 -  78  กก.
 7. รุ่นมิดเดิลเวท       น้ำหนัก                78 – 84  กก.
 8. รุ่นเฮฟวี่เวท          น้ำหนัก                 84      กก. ขึ้นไป

 

    10. ประเภทประชาชนหญิง อายุ  18 ปี ขึ้นไป ( เกิด พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป )  Class A

 1. รุ่นฟินเวท          น้ำหนักไม่เกิน               47  กก.
 2. รุ่น ฟลายเวท      น้ำหนัก                  47 – 51  กก.
 3. รุ่น แบนตั้มเวท   น้ำหนัก                 51 – 55   กก.
 4. รุ่น เฟเธอร์เวท     น้ำหนัก                 55 – 59  กก
 5. รุ่น ไลท์เวท.         น้ำหนัก                 59 – 63  กก.
 6. รุ่น เวลเธอร์เวท    น้ำหนัก                 63 – 67  กก.
 7. รุ่นมิดเดิลเวท        น้ำหนัก                  67 – 72  กก.
 8. รุ่น เฮฟวี่เวท          น้ำหนัก                  72  กก.ขึ้นไป

ตารางแข่งขันพุมเซ่

อายุ(ปี)

ขาว

เหลือง

เขียว

ฟ้า

น้ำตาล

แดง

ดำแดง

ไม่เกิน 6 ปี

Six block

Pattern 1-2

Pattern 2-3

Pattern 4-5

Pattern 6-7

Pattern 7-8

Koryo

7-8 ปี

Six block

Pattern 1-2

Pattern 2-3

Pattern 4-5

Pattern 6-7

Pattern 7-8

Koryo

9-10 ปี

Six block

Pattern 1-2

Pattern 2-3

Pattern 4-5

Pattern 6-7

Pattern 7-8

Koryo

11-12 ปี

Six block

Pattern 1-2

Pattern 2-3

Pattern 4-5

Pattern 6-7

Pattern 7-8

Koryo

13-14 ปี

Six block

Pattern 1-2

Pattern 2-3

Pattern 4-5

Pattern 6-7

Pattern 7-8

Keumgang

15-17 ปี

Six block

Pattern 1-2

Pattern 2-3

Pattern 4-5

Pattern 6-7

Pattern 7-8

Keumgang

 

 

ข้อ 5. วิธีการจัดการแข่งขันต่อสู้ (เคียวรูกิ)  ประเภทบุคคล

การแข่งขันต่อสู้ (เคียวรูกิ)  ประเภทบุคคล

 1. ใช้วิธีแข่งขันแบบแพ้คัดออก
 2. ไม่มีการแข่งขันชิงตำแหน่งที่ 3 โดยให้มีตำแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 2 คน
 3. เวลาแข่งขันยกละ 3 นาที พัก 1 นาที  จำนวน 3 ยก (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 4. นักกีฬาต้องมารายงานตัวเพื่อรอทำการแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที   และต้องมาแข่งขันตามเวลาที่กำหนด
 5. หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาและกติกาในการแข่งขันเพื่อความ สอดคล้องกันระหว่างจำนวนผู้เข้าแข่งขันกับระยะเวลาดำเนินการแข่งขัน โดยการพิจารณาของประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน    
 6. การแข่งขันประเภทร่ายรำ(พุมเซ่) ใช้ระบบแลงกิ้ง แข่งทีละคนนับคะแนน 3 อันดับแรก เป็นผู้ชนะตามลำดับ

ข้อ 6.      คุณสมบัติของนักกีฬา

 1. เป็นผู้ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
 2. เป็นผู้ต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน คุณสมบัติตั้งแต่สายขาวขึ้นไป   โดยได้รับการรับรองจากครูผู้สอนซึ่งมีคุณวุฒิสายดำดั้ง 1 ขึ้นไป
 3. ประเภท มือใหม่   Class C พิเศษ   ต้องมีคุณวุฒิตั้งแต่ “สายขาว” ไม่เกิน สายเหลือง  ห้ามเตะศรีษะ
 4. ประเภทมือใหม่     Class C ต้องมี คุณวุฒิ ตั้งแต่สายขาว ไม่เกินสายเขียว  ห้ามเคะศรีษะ

        5.   ประเภท Class B มีคุณวุฒิตั้งแต่ “สายเหลือง-สายน้ำตาล  เตะศรีษะได้

        6. ประเภท Class A ทุกสาย

ข้อ 7.      นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม

 1. ทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม มีสิทธ์ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน ประเภทบุคคลได้ 1 คนต่อ 1 รุ่น  และสามารถแข่งขันประเภททีมได้อีก 1 ทีม หรือ ประเภทพุมเซ่
 2. คณะนักกีฬา 1 ทีม กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำทีมได้ไม่เกิน 3  คน
  • ผู้จัดการทีม                   1              คน
  • ผู้ฝึกสอน                       1              คน
  • ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน            1              คน
 3. ในขณะทำการแข่งขันกำหนดให้ผู้ฝึกสอนนักกีฬาลงทำสนามได้ไม่เกิน 1 คน และต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตนภายในระเบียบของการจัดการแข่งขันนี้ทุกประการ

ข้อ 8.      อุปกรณ์การแข่งขันเทควันโด

 1. ใช้ชุดแข่งขันสีขาวตามแบบการแข่งขันสากลเท่านั้น
 2. นักกีฬาต้องสวมเครื่องป้องกันศีรษะ(สีน้ำเงิน, สีแดง)และป้องกันลำตัวตามขนาดที่กำหนดไว้ในกติกาสากล สวมเครื่องป้องกันแขนและขาทั้ง 2 ข้าง ทั้งนักกีฬาชายและหญิง  จะต้องสวมกระจับรวมทั้งถุงมือทั้งหมดตลอดการแข่งขัน และนักกีฬาที่แข่งขันรุ่น 13-14 ปี , 15-17 ปี ขึ้นไป   ต้องใส่ฟันยางทุกคน

หมายเหตุ   ฝ่ายจัดการแข่งขันไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันใดๆ ให้ยืมทั้งสิ้น ให้นักกีฬาจัดเตรียมมาเอง

ข้อ 9.      เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน กำหนดให้มีการแข่งขันคู่ละ 3 ยก โดยกำหนดเวลาดังนี้

 1. อายุไม่เกิน 12 ปี แข่งยกละ 1 นาที พัก 20 วินาที
 2. อายุ 13 ปี ขึ้นไป แข่งยกละ 1.30 นาที พัก 30 วินาที
 3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 4. ให้นักกีฬารายงานตัวเพื่อทำการแข่งขัน ก่อนเริ่มการแข่งขันในคู่ของตน 15 นาที

 

ข้อ 10.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

 1. ผู้ฝึกสอนนำตัวนักกีฬาพร้อมบัตรประจำตัวนักกีฬามารายงานตัว  เพื่อรับการตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน ที่โต๊ะกรรมการตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
 2. ผู้ฝึกสอนนำนักกีฬารอการแข่งขันในบริเวณที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้
 3. เจ้าหน้าที่นำนักกีฬาและผู้ฝึกสอนลงสนาม นักกีฬาพร้อมบัตรประจำตัวนักกีฬารายงานตัวกับหัวหน้ากรรมการที่ควบคุมการแข่งขันประจำสนาม        

 

ข้อ 11.    การสมัครเข้าแข่งขัน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. สมัครออนไลน์ ที่   Fightingtkd.Com  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23   สิงหาคม  2562
 2. แข่งขันวันเสาร์ที่  24  สิงหาคม  2562  ณ. สนามหน้าอาคารเรียนฝ่ายประถมศึกษา  และจอดรถที่ฝ่ายมัธยมต้นและมัธยมปลาย  รร. อิสลาม สันติชน ซอย ลาดพร้าว  112
 3.  วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ลงทะเบียน เวลา 06.00 – 08.30 น  ประชุมผู้จัดการทีม โค้ช เวลา 08.30 – 09.00 น 09.00 น.เริ่มการแข่งขัน
 4. ชั่งน้ำหนัก 06.00 08.30 น. นักกีฬาต้องมีไอดีการ์ด,สำเนาบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบวัน เดือนปีเกิด  
 5. แต่ละทีมต้องนำบัญชีรายชื่อนักกีฬามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียน
 6. เงินค่าสมัครแข่งขัน                                                                                                                                - ค่าสมัครแข่งขันประเภทบุคคล ( เคียวรูกิ ) 500 บาท/ 1 รายการ/คน                                                 - ค่าสมัครประเภทพุมเซ่เดี่ยว 500 บาท / คน                                                                                  - ค่าสมัครเพุมเซ่ ทีม 2 คน 600 บาท / ทีม , ทีม 3 คน 900บาท / ทีม                                                - ค่าสมัครทีม ต่อสู้ 3 คน 900บาท / ทีม                                                                                  โดย ชำระผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี  048-273915-2 ชื่อบัญชี นางพรเพ็ญ  แย้มเกียรติวิจิตรและแชร์สลิปมาที่   ID Iine pornpen 008 โทร. 089-8135208 หรือชำระเป็นเงินสดตอนลงทะเบียน

 

                                รับสมัครตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่  23  สิงหาคม  2562

                                สอบถามรายละเอียดได้ที่ T. 089-813-5208

2. สมัครออนไลน์ที่   Fightingtkd . Com

                               

 

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

NEWS UPDATE