คู่สาย สนาม A สนาม B สนาม C สนาม D สนาม E POOMSAE ไม่มีคู่เตะ

PRE NORTHEN CHAMPION LEAGUE

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

สถานที่จัดการแข่งขัน ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ | เชียงใหม
แข่งขันวันที่ 8/12/2562
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 2019-12-06
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์
ใบสมัครเพื่อดาวน์โหลด
(โหลดไปแล้ว 728 ครั้ง )
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 10713

การแข่งขันเทควันโด

Pre Northen Champion League 2019/2020

วันที่  8 ธันวาคม 2562  ณ  อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ

 

ประเภทเคียวรูกิ  กำหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่นดังนี้

          ประเภทยุวชน  ชาย – หญิง อายุไม่เกิน  4 ปี  (ไม่เกิน พ.ศ. 2558  เฉพาะ class C,D )

          1.   รุ่น A         น้ำหนักไม่เกิน    15  ก.ก.

          2.   รุ่น B         น้ำหนักไม่เกิน    15  ก.ก.          ไม่เกิน    17  ก.ก.

          3.   รุ่น C        น้ำหนักไม่เกิน    17  ก.ก.          ไม่เกิน    19  ก.ก.

          4.   รุ่น D        น้ำหนักไม่เกิน    19  ก.ก.          ขึ้นไป  

ประเภทยุวชนชาย – หญิง อายุไม่เกิน  5 - 6 (พ.ศ. 2556-2557)

          1.  รุ่น A         น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก.

          2.  รุ่น B         น้ำหนักเกิน 15 กก.         ไม่เกิน 18  ก.ก

          3.  รุ่น C         น้ำหนักเกิน 18 กก.         ไม่เกิน 20  ก.ก

          4.  รุ่น D         น้ำหนักเกิน 20 กก.         ไม่เกิน 23  ก.ก

          5.  รุ่น E          น้ำหนักเกิน 23 กก.         ไม่เกิน 26  ก.ก.

6.  รุ่น F          น้ำหนักเกิน 26  ก.ก. ขึ้นไป

          ประเภทยุวชน อายุ 7 - 8 ปี  ชายและหญิง  (พ.ศ. 2554 – 2555)

 1. รุ่น  A        น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
 2. รุ่น  B        น้ำหนักเกิน 18 กก.       ไม่เกิน 20 กก.
 3. รุ่น  C        น้ำหนักเกิน 20 กก.       ไม่เกิน 22 กก.
 4. รุ่น  D        น้ำหนักเกิน 22 กก.       ไม่เกิน 24 กก.
 5. รุ่น  E        น้ำหนักเกิน 24 กก.       ไม่เกิน 27 กก.
 6. รุ่น  F        น้ำหนักเกิน 27 กก.       ไม่เกิน 30 กก.
 7. รุ่น  G        น้ำหนักเกิน 30 กก.       ไม่เกิน 34 กก.
 8. รุ่น  H        น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป

          ประเภทยุวชน อายุ 9 - 10 ปี ชายและหญิง   (พ.ศ. 2552 – 2553)

 1. รุ่น  A        น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
 2. รุ่น  B        น้ำหนักเกิน 22 กก.       ไม่เกิน 25 กก.
 3. รุ่น  C        น้ำหนักเกิน 25 กก.       ไม่เกิน 28 กก.
 4. รุ่น  D        น้ำหนักเกิน 28 กก.       ไม่เกิน 31 กก.
 5. รุ่น  E        น้ำหนักเกิน 31 กก.       ไม่เกิน 34 กก.
 6. รุ่น  F        น้ำหนักเกิน 34 กก.       ไม่เกิน 37 กก.

7.   รุ่น  G       น้ำหนักเกิน 37 กก.       ไม่เกิน 41 กก.

8.   รุ่น  H       น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป

ประเภทยุวชน อายุ 11 - 12 ปี ชายและหญิง  (พ.ศ. 2550 – 2551)

1.   รุ่น  A        น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.

2.   รุ่น  B        น้ำหนักเกิน 30 กก.       ไม่เกิน 33 กก.

3.   รุ่น  C       น้ำหนักเกิน 33 กก.       ไม่เกิน 36 กก.

4.   รุ่น  D       น้ำหนักเกิน 36 กก.       ไม่เกิน 39 กก.

5.   รุ่น  E        น้ำหนักเกิน 39 กก.       ไม่เกิน 42 กก.

6.   รุ่น  F        น้ำหนักเกิน 42 กก.        ไม่เกิน 46 กก.

7.   รุ่น  G       น้ำหนักเกิน 46 กก.       ไม่เกิน 50 กก.

8.   รุ่น H        น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป

ประเภทยุวชน อายุ 13 - 14 ปี ชายและหญิง   (พ.ศ. 2548 – 2549)

          1.   รุ่น  A        น้ำหนักไม่เกิน   32   กก.

          2.   รุ่น  B        น้ำหนักเกิน 32 กก.       ไม่เกิน 35 กก.

          3.   รุ่น  C       น้ำหนักเกิน 35 กก.       ไม่เกิน 38 กก.

          4.   รุ่น  D       น้ำหนักเกิน 38กก.        ไม่เกิน 41 กก.

          5.   รุ่น  E        น้ำหนักเกิน 41 กก.       ไม่เกิน 44 กก.

          6.   รุ่น  F        น้ำหนักเกิน 44 กก.       ไม่เกิน 48 กก.

          7.   รุ่น  G       น้ำหนักเกิน 48กก.        ไม่เกิน 52 กก.

8.   รุ่น  H       น้ำหนักเกิน 52กก.        ไม่เกิน 56 กก.

9.   รุ่น  I         น้ำหนักเกิน 56กก.        ไม่เกิน 60 กก.

          10.  รุ่น J        น้ำหนักเกิน 60 กก.ขึ้นไป                        

ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี ชาย    (พ.ศ. 2546 – 2547)

          1.   รุ่น  A        น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.

          2.   รุ่น  B        น้ำหนักเกิน 45 กก.       ไม่เกิน 48 กก.

          3.   รุ่น  C       น้ำหนักเกิน 48 กก.       ไม่เกิน 51 กก.

          4.   รุ่น  D       น้ำหนักเกิน 51 กก.       ไม่เกิน 55 กก.

          5.   รุ่น  E        น้ำหนักเกิน 55 กก.       ไม่เกิน 59 กก.

          6.   รุ่น  F        น้ำหนักเกิน 59 กก.       ไม่เกิน 63 กก.

          7.   รุ่น  G       น้ำหนักเกิน 63 กก.       ไม่เกิน 68 กก.

          8.   รุ่น  H       น้ำหนักเกิน 68 กก.       ไม่เกิน 73 กก.

          9.   รุ่น  I         น้ำหนักเกิน 73 กก.       ไม่เกิน 78 กก.

          10. รุ่น   J       น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป

ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี หญิง  (พ.ศ. 2545 – 2547)

          1.   รุ่น  A        น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.

          2.   รุ่น  B        น้ำหนักเกิน 42 กก.       ไม่เกิน 44 กก.

          3.   รุ่น  C       น้ำหนักเกิน 44 กก.       ไม่เกิน 46 กก.

          4.   รุ่น  D       น้ำหนักเกิน 46 กก.       ไม่เกิน 49 กก.

          5.   รุ่น  E        น้ำหนักเกิน 49 กก.       ไม่เกิน 52 กก.

          6.   รุ่น  F        น้ำหนักเกิน 52 กก.       ไม่เกิน 55 กก.

          7.   รุ่น  G       น้ำหนักเกิน 55 กก.       ไม่เกิน 59 กก.

          8.   รุ่น  H       น้ำหนักเกิน 59 กก.       ไม่เกิน 63 กก.

          9.   รุ่น  I         น้ำหนักเกิน 63 กก.       ไม่เกิน 67 กก.

          10. รุ่น  J        น้ำหนักเกิน 67 กก.ขึ้นไป

ประเภท  ประชาชน ชาย ( เกิดก่อนหรือ พ.ศ. 2544 )

1. รุ่นฟินเวท               น้ำหนักไม่เกิน  54  กก.

2. รุ่นฟลายเวท            น้ำหนักเกิน  54  กก. แต่ไม่เกิน  58  กก.

3. รุ่นแบนตั้มเวท           น้ำหนักเกิน  58  กก. แต่ไม่เกิน  62  กก.

4. รุ่นเฟเธอร์เวท           น้ำหนักเกิน  62  กก. แต่ไม่เกิน  67  กก.

5. รุ่นไลท์เวท              น้ำหนักเกิน  67  กก. แต่ไม่เกิน  72  กก.

6. รุ่นเวลเธอร์เวท         น้ำหนักเกิน  72  กก. แต่ไม่เกิน  78  กก.

7. รุ่นมิดเดิลเวท           น้ำหนักเกิน  78  กก. แต่ไม่เกิน  84  กก.

8. รุ่นเฮฟวี่เวท             น้ำหนักเกิน  84  กก. ขึ้นไป

ประเภท  ประชาชน หญิง( เกิดก่อนหรือ พ.ศ. 2544 )

1. รุ่นฟินเวท               น้ำหนักไม่เกิน  47  กก.

2. รุ่นฟลายเวท            น้ำหนักเกิน  47  กก. แต่ไม่เกิน  51  กก.

3. รุ่นแบนตั้มเวท           น้ำหนักเกิน  51  กก. แต่ไม่เกิน  55  กก.

4. รุ่นเฟเธอร์เวท           น้ำหนักเกิน  55  กก. แต่ไม่เกิน  59  กก.

5. รุ่นไลท์เวท              น้ำหนักเกิน  59  กก. แต่ไม่เกิน  63  กก.

6. รุ่นเวลเธอร์เวท         น้ำหนักเกิน  63  กก. แต่ไม่เกิน  67  กก.

7. รุ่นมิดเดิลเวท           น้ำหนักเกิน  67  กก. แต่ไม่เกิน  72  กก.

8. รุ่นเฮฟวี่เวท             น้ำหนักเกิน  72  กก. ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

รุ่นคาเด็ท( ยุวชนชาย)  อายุ  11-13  ปี  

                             รุ่นที่  1 ชาย               น้ำหนักไม่เกิน   33  กก.

                             รุ่นที่  2  ชาย              น้ำหนัก  33  กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน  37  กก.

                             รุ่นที่  3  ชาย              น้ำหนัก  37  กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน  41  กก.

                             รุ่นที่  4  ชาย              น้ำหนัก  41  กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน  45  กก.

                             รุ่นที่  5  ชาย              น้ำหนัก  45  กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน  49  กก.

                             รุ่นที่  6  ชาย              น้ำหนัก  49  กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน  53  กก.

รุ่นคาเด็ท (ยุวชนหญิง)  อายุ  11-13  ปี  

                             รุ่นที่  1 หญิง             น้ำหนักไม่เกิน   29  กก.

                             รุ่นที่  2  หญิง            น้ำหนัก  29  กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน  33  กก.

                             รุ่นที่  3  หญิง            น้ำหนัก  33  กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน  37  กก.

                             รุ่นที่  4  หญิง            น้ำหนัก  37  กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน  41  กก.

                             รุ่นที่  5  หญิง            น้ำหนัก  41  กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน  44  กก.

                             รุ่นที่  6  หญิง            น้ำหนัก  44  กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน  47  กก.

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

NEWS UPDATE