Live! Court คะแนนรวม นักกีฬายอดเยี่ยม สนาม A สนาม B สนาม C POOMSAE

Prawet taekwondo cup 2023

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

สถานที่จัดการแข่งขัน ศูนย์​การค้า​ ธัญญาปาร์ค | กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 22/4/2566
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 2023-04-09 24:00 น.
เบอร์โทร 061-0985643 ครูโอห์ม
ใบสมัครเพื่อดาวน์โหลด
(โหลดไปแล้ว 411 ครั้ง )
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 5176

การแข่งขันเทควันโด PRAWET TAEKWONDO CUP 2023

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ชีพกู้ภัย อปพร.เขตประเวศ

วันเสาร์ ที่  22 เมษายน 2566  
ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

 

*UPDATE  เอกสาร ถ้วยรางวัล //admin MN

 

 

SPEED LEVEL (KICK/PUNCH)

ใช่การแบ่งกลุ่ม 4 คน แข่งขันแบบแพ้คัดออก
ประเภทเดี่ยว แข่งขัน 30 วินาที
ประเภทคู่ แข่งขัน 60 วินาที


ประเภท Speed Kick/Punch (เดี่ยว) กำหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่นดังนี้

 • ประเภทยุวชนอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย และหญิง (ไม่เกิน พ.ศ. 2561)
 • ประเภทยุวชน อายุ 7 - 8 ปี ชายและหญิง (พ.ศ.2558-2559)
 • ประเภทยุวชน อายุ 9 - 10 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2556-2557)
 • ประเภทยุวชน อายุ 11 - 12 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2554-2555)
 • ประเภทยุวชน อายุ 13 - 14 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2552-2553)
 • ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี ชาย (ไม่เกิน พ.ศ.2549-2551)
 • ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี หญิง (พ.ศ. 2549-2551)

ประเภท Speed Kick/Punch คู่

 • รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 6ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม
 • รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 8ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม
 • รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 10 ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม
 • รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม
 • รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม
 • รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี ต่อสู้ทีม 2 คน ทีมชาย /ทีมหญิง/ทีมผสม

Comments