Live! Court คะแนนรวม นักกีฬายอดเยี่ยม สนาม A สนาม B POOMSAE

KRABI TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง | กระบี่
แข่งขันวันที่ 9/9/2566
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 2023-09-07 24:00 น.
เบอร์โทร อ.เบียร์ วีระชาติ สายสมคุณ 087 8843 340, 062 2148 840
ใบสมัครเพื่อดาวน์โหลด
(โหลดไปแล้ว 432 ครั้ง )
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 6636

23 - 08 - 2023.   UPDATE Document.  QrCode การชำระค่าแข่งขัน 

 

กำหนดการแข่งขัน

8 - 9 - 2023

16.00 - 19.00 น.             ชั่งน้ำหนัก

9 - 9 - 2023

07.00 - 08.00 น.             ชั่งน้ำหนัก

08.00 - 08.30 น.             จัดคู่พิเศษ สำหรับนักกีฬาที่ไม่มีคู่แข่งขัน

08.30 - 09.00 น.             ประชุมผู้ฝึกสอน, ผู้จัดการทีม

09.00 - 12.00 น.             เริ่มทำการแข่งขัน

12.00 - 13.00 น.             พัก

13.00 น.เป็นต้นไป         แข่งขันรอบบ่ายจนจบการแข่งขัน

                        มอบถ้วยคะแนนรวม, นักกีฬายอดเยี่ยม

 

รุ่นที่ใช้แข่งขันแบ่งออกเป็น มือเก่า-มือใหม่ ดังต่อไปนี้

Class A             มีคุณวุฒิตั้งแต่เหลือง ถึงสายดำ

Class B             มีคุณวุฒิตั้งแต่สายเหลืองถึง สายฟ้า เตะศรีษะได้  แต่ห้ามหมุนเตะศรีษะ

Class C              ห้ามเตะศรีษะ

Class  D            คลาสโรงเรียน เรียนอาทิตย์ละ  1 ครั้ง  (ห้ามเตะศรีษะ)

หมายเหตุ  *** ในรุ่น มือใหม่พิเศษ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ฝึกสอน ***

 

ประเภท พุมเซ่  ที่กำหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่น

            ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว   (เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง)

             ประเภทคู่    (คู่ผสม,คู่ชาย,คู่หญิง)

             ประเภททีม 3  คน (ไม่แยกชาย-หญิง)

รุ่นอายุ / ระดับสาย

ขาว

เหลือง

เขียว

ฟ้า

น้ำตาล

แดง

ดำแดง, ดำ

ไม่เกิน 6 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

7 – 8 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo

9 – 10 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo, Keumgang

11 – 12 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo, Keumgang

13 – 14 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Koryo, Keumgang

15 – 17 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Taebaek, Pyongwon

18 – 30 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Taebaek, Pyongwon

30 – 40 ปี

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Taebaek, Pyongwon

40 ปีขึ้นไป

6 Blocks

Pattern 1

Pattern 3

Pattern 5

Pattern 7

Pattern 8

Taebaek, Pyongwon

หากทางคณะกรรมการพบว่านักกีฬาคนใดทุจริตไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที  และมีผลรวมไปถึงการพิจารณาถ้วยรางวัลคะแนนรวม และโล่รางวัลผู้ฝึกสอนด้วยเช่นกัน

เพื่อให้เกิดความสะดวกในเรื่องของเวลา ทางฝ่ายจัดจะเพิ่มสนามแข่ง
ตามจำนวนนักกีฬาเฉลี่ย 100 คน/สนาม ประเภทเคียรูกิยุวชนจะเริ่มแข่งในภาคเช้า

มือใหม่พิเศษ (ห้ามเตะหัว)  Class C   เฉพาะระดับสายขาว-เหลือง 1
มือใหม่พิเศษ Class C แข่งชิงทองรอบเดียว (อาจมีบางสายแข่ง 2 รอบ)

การประท้วงให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

การยื่นเรื่องประท้วง ให้ผู้ควบคุมทีมของนักกีฬาที่เสียผลประโยชน์ เป็นผู้ยื่นเรื่อง
ประท้วง โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อความชัดเจน ประกอบด้วยหลักฐาน โดยใช้

แบบฟอร์มของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมเงินประกันการประท้วง 2,000.-บาท
การประท้วงคุณสมบัติและด้านเทคนิคการแข่งขัน ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการ

รับพิจารณาการประท้วง ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กำหนด

การยื่นเรื่องประท้วงทุกครั้ง ต้องจ่ายเงินประกันประท้วง 2,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10  นาที หลังการแข่งขัน

คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ให้ถือเป็นเด็ดขาด  หากคู่กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตตามคำตัดสินนั้น ปฏิบัติมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬา ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษ

อุปกรณ์การแข่งขัน
แต่ละทีมต้องนำมาเองเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว มีขนาดพอดี เหมาะสมกับนักกีฬาของท่าน

▶️ สมัคร Online เท่านั้น  

LOCATION

MEDAL

Comments