เชียงรายเทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่1 by พัชระ

BEST PLAYER
# MALE FEMALE
3-4
5-6 [B] ด.ช. ธมกร ดวงสุริยะ
(ราธาหมูยอ)
[C] ด.ญ. ชนันท์ญาณ์ วรโชติพิสิฐ
(Special Force )
7-8 [B] ด.ช. นฤบดินทร์ ดวงดี
(CRR)
[B] ด.ช. ปัณณวิชญ์ ทองย้อย
(RSR Takewondo Team)
[B] ด.ญ. ธนัฏฐา ทาแกง
(CRR)
[A] ด.ญ. ณิชารีย์ มรกต
(CRR)
9-10 [A] ด.ช. นาบุญ ลิดจันทร์
(Special Force )
[B] ด.ช. วรลภย์ สุปินนะ
(CRR)
[A] ด.ญ.ธาราพร ขัตินนท์
(MASTER NU)
[B] ด.ญ. กชสร ทองชื่นจิต
(RSR Takewondo Team)
11-12 [A] ด.ช. ประกาษิต เตมีซิว
(Special Force )
[B] ด.ช. สพล สมบูรณ์
(THE SPIRIT)
[A] ด.ญ. สุภัญชญา ศรีวิราช
(Special Force )
[B] ด.ญ. วันวิสาข์ ง้าวแหลม
(THE SPIRIT)
13-14 [A] ด.ช. ธนัท บุนยามิน
(THE SPIRIT)
[B] ด.ช. ภัทรกร อินแสง
(ริว เทควันโด)
[A] ด.ญ. ภัทรพร สำเภาน้อย
(aspเทควันโด)
[B] ด.ญ. ชนินทร์ฎา ภูสาม
(Special Force )
15-17 [A] นาย สรวิชญ์ ทวีโคตร
(RSR Takewondo Team)
[B] นาย นิธาน ลิดจันทร์
(Special Force )
[A] นางสาว ฐิติกานต์ แก้วเจริญ
(Tiger Thai Kantana)
[B] นางสาว ณัฐธิดา กรมสุริยะศักดิ์
(PNT DR.KHANITTHA)
ประชาชน
CADAET
CADAET
12-14

POOMSAE : BEST PLAYER

# NAME TEAM CATEGORY
M ภัทราวุฒิ กาไชย THE SPIRIT สายดำแดง 13 – 14 ปี
F ด.ญ.พิชชากร ยะวงศ์แล RDC Lampang สายดำแดง 11 – 12 ปี
www.thannam.net