เทควันโด โอเพ่น 2021 พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ

A
38  
 
B
3  
 
C
36  
 
D
PS-B