ด.ช.พงศกร ผาหลัก

TKD Yothinburana


MALE 11-12 year | Brown Belt

Judges ACC PRE TOTAL
1.70 3.80 5.50
2.40 3.70 6.10
1.90 3.60 5.50
TOTAL 2.00 3.70 5.70