ด.ช.พงศกร ผาหลัก

TKD Yothinburana


MALE 11-12 year | Red Belt

Judges ACC PRE TOTAL
1.80 3.80 5.60
1.60 3.60 5.20
1.80 3.50 5.30
TOTAL 1.73 3.63 5.36