นาย​อดุล​วิทย์​ ถิ่น​ถลาง​

TKD Yothinburana


MALE 15-17 year | Black Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.70 4.10 6.80
3.20 4.00 7.20
3.10 4.00 7.10
TOTAL 3.00 4.03 7.03