กำลังพลเทควันโด

Name Category Clip Medal
ภีมพัฒน์ วงศ์วิเชียร MALE 7-8 year - Blue Belt 1
ธัญญทิพย์ วงศ์วิเชียร FEMALE 9-10 year - Green Belt 1