ธนาเทควันโด

Name Category Clip Medal
ด.ช.วรันธร ราชนิยม MALE 9-10 year - Green Belt 2
ด.ช.วรันธร ราชนิยม MALE 9-10 year - Blue Belt 1