ธนาเทควันโด

Name Category Clip Medal
ด.ช. อัษรา วงศ์เจริญ MALE 7-8 year - Blue Belt 1
ด.ช. ธนพัฒน์ พิมพ์สกุล MALE 9-10 year - Green Belt 2
ด.ญ. พุทธิดา ริมหนอง FEMALE 11-12 year - Green Belt 1
ด.ช. อชิรภัทร์ สิทธิ์ปีวราเดช MALE 9-10 year - Blue Belt 1
ด.ช. ชรัณ ทิมินกุล MALE 7-8 year - Green Belt 1
ด.ช. วรันธร ราชนิยม MALE 7-8 year - Yellow Belt 1