หงษ์เงินเทควันโด

Name Category Clip Medal
ด.ช. ณัฏฐ์ ทองดีศิริกุล MALE 9-10 year - Blue Belt 2
ด.ช. กฤตเมธ สงวนพันธวงศ์ MALE 9-10 year - Green Belt 2
ด.ญ. วริศรา เจริญพันธ์ FEMALE 11-12 year - Green Belt 1