สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด

Name Category Clip Medal
ณัฎฐากร​ นิยมกูล MALE 11-12 year - Black Belt
วิรภัทร​ มาลีหอม MALE 11-12 year - Green Belt 1
จิปกร​ บุญโต MALE 9-10 year - Black Belt