ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี ๒๕๖๑

Edit Tournament
   

Location ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร | ชุมพร
DATETIME 2561-7-25
Exprie Date 2018-07-20
Contact สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น ๑๕ ห้อง ๖หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ๑๐๒๔๐
Tel. นายนักรบ ทองแดง โทรศัพท์มือถือ: ๐๘ ๑๙๖๓ ๑๖๒๘ / ๐๙ ๕๐๒๐ ๘๙๙๙
Url http://www.pencaksilatthailand.com
Document Download
(Load 347 )
Download Now!
Views 2351

ระเบียบการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร

*******************

๑. สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมฯ             :         นายภาณุ อุทัยรัตน์

  เลขาธิการสมาคมฯ        :         ผศ.จงรัก เขี้ยวแก้ว

  โทรศัพท์มือถือ             :         ๐๘ ๖๒๙๐ ๕๕๓๓

   สถานที่ติดต่อ               :         สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชั้น ๑๕ ห้อง ๖หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ๑๐๒๔๐

              ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน   :         นายนักรบ ทองแดง 

โทรศัพท์มือถือ              :        ๐๘ ๑๙๖๓ ๑๖๒๘  / ๐๙ ๕๐๒๐ ๘๙๙๙   

 

                ๒. กำหนดการแข่งขัน/สถานที่แข่งขัน

                      ทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร

 

              ๓. กำหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

                          สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยกรอกข้อมูลตามแบบ      ฟอร์มเอกสารใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์

๔. สถานที่รับสมัคร

http://www.thannam.net/psat/

 

 

Comments

Warning: include(../footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/thannam/domains/thannam.net/public_html/psat/views.php on line 310 Warning: include(../footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/thannam/domains/thannam.net/public_html/psat/views.php on line 310 Warning: include(): Failed opening '../footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/thannam/domains/thannam.net/public_html/psat/views.php on line 310