การแข่งขัน DMG FRIENDSHIP TAEKWONDO


เนื่องด้วยไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด 

ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ารวมถึงพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง จึงจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ดังนี้

🖐🖐จุดบริการเจลล้างมือตามจุดต่างๆ ของศูนย์การค้าฯไม่ว่าจะเป็น เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โอโซนสแควร์ และ Food Court

😷😷ทำความสะอาดลิฟท์ ปุ่มลิฟท์ ราวจับบันไดเลื่อน และมือจับประตู ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง

 

💧💧จัดเตรียมสบู่เหลวสำหรับล้างมือและกระดาษเช็ดมือภายในห้องน้ำทั่วศูนย์การค้าให้มีบริการอย่างเพียงพอ

 

ด้วยความมั่นใจ จากทางศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์  ได้แจ้งข่าวสารมาเป็นระยะ และคอยอัพเดทอยู่เสมอ ในความปลอดภัยและการดูแลฆ่าเชื้อ  ดังนั้น การจัดการแข่งขัน DMG FRIENDSHIP TAEKWONDO ครั้งที่10 ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 63 ยังคง ดำเนินการจัดการแข่งขันตามปกติ  เรียนเชิญ ยิม สโมสร มาร่วมแลกเปลี่ยนและกระชับมิตรกันเช่นเดิม เพิ่มเติม ใส่หน้ากากมา เพื่อความมั่นใจอีกะดับนะจ๊ะ

 

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

NEWS UPDATE