บิ๊กป้อม หารือกองทุนพัฒนากีฬา เยียวยานักกีฬาหลังเจอพิษ โควิด-19


"พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองนายกรัฐมนตรี หารือ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒากีฬา ช่วยเหลือเยียวยา ดูแลสวัสดิการนักกีฬา จากผลกระทบของ "โควิด-19"

วันที่ 8 พ.ค. 63 "บิ๊กป้อม" พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการของกองทุนและการจ่ายเงินรางวัลของกองทุน รวมถึงเรื่องสืบเนื่อง การกำหนดสิทธิให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สังกัดจังหวัดในการแข่งขันกีฬาอาวุสโสแห่งชาติ ซึ่งได้มีการร่วมพิจารณา การปรับปรุงแก้ไขกำหนดแนวทางเงื่อนไขการพิจารณาให้ทุนการศึกษา แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการให้ทุนการศึกษาแก่ นักกีฬาและบุคลากรกีฬา พ.ศ.2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวว่า "ตามที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุน และการดำเนินงานตามนโยบายของกองทุน ครอบคลุมกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ขอให้ฝ่ายเลขานุการกองทุน ดำเนินการตามมติและความเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุน และขอให้นำนโยบายของกองทุนที่ได้ให้ไว้ ไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อวงการกีฬาและให้มีประสิทธิภาพ และจากผลกระทบสถานการณ์ "โควิด-19" ให้พิจารณาการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่"

ที่มา https://www.thairath.co.th/sport/others/1839233?fbclid=IwAR0d7SGi9FFPVh27QHxuI1aaQCIHzTMGzkLgnE9z_w0ytIQZI2Jzy03Ccf0

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.