เปิดฉบับร่างมาตรการผ่อนคลายระยะ 4 ลุ้น ศบค.เตรียมเคาะ 12 มิ.ย. นี้


SANOOK!

วันนี้ (10 มิ.ย.) หลังจาก นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันแล้วนั้น

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 4 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,125 ราย
ต่อมา นพ.ทวีศิลป์ กล่าวถึงการหารือถึงฉบับร่างผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 ในการประชุม ศบค. วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. นี้ ซึ่งหากที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก็จะเริ่มมาตรการผ่อนคลายระยะ 4 ในวันที่ 15 มิ.ย. หลังจากประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมาเป็นระยะเวลามากกว่า 14 วัน ต่อเนื่องแล้ว จึงอาจมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงแรก แต่ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการหลัก โดยเฉพาะ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

โดยในที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ ได้พิจารณากิจการ/กิจกรรม ที่จะผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายในระยะที่ 4 เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มสีแดง ที่มีความเสี่ยงสูง

สำหรับฉบับร่างของการมาตรการผ่อนผัน มีดังนี้

1. ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ คือ ให้โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา เปิดได้แล้ว อีกประเภทหนึ่ง คือ หน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับของรัฐ มีการอบรมหลักสูตรสัมมนาอะไรต่างๆ อยู่มากมาย ซึ่งที่ผ่านมาถูกให้หยุดการทำกิจกรรม ตอนนี้เริ่มกลับมาเปิดใหม่ได้แล้ว โดยสิ่งที่ต้องเป็นมาตรการเสริมคือในเชิงของการดูแลเรื่องนักเรียน ซึ่งควรต้องนั่งเรียนห่างกัน

2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

ภัตตาคาร โรงแรม สวนอาหาร ร้านอาหาร ขายได้ นั่งดื่มได้ แต่ไม่อนุญาตให้ผับ-บาร์ เปิด นอกจากนี้ ข้อหนึ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นด้วย คือ มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น มีคนคนเชียร์เบียร์ ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็แล้วแต่ เพราะในเรื่องของการส่งเสริมการขายทำให้เกิดการใกล้ชิดกัน เพราะเราไม่อยากให้ต้องใกล้ชิดกันมาก ดื่มเสร็จก็กลับกัน และงดทำกิจกรรมเสียงดัง บุฟเฟต์ก็งดตักอาหารส่วนกลางด้วยตัวเอง
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก พูดง่ายๆ คือ ศูนย์เด็กเล็กกับสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ในระยะที่ 4 ผู้ที่ต้องการนำลูกไปฝากเลี้ยงในสถานที่เลี้ยงเด็กในช่วงกลางวัน คือ ส่งเช้า เย็นไปรับกลับอย่างนี้อนุญาตได้แล้ว แต่ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 2 ตารางเมตร ครูพี่เลี้ยงหรือครูที่ดูแลด้านนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยอยากให้มีมาตรฐานมากๆ เพราะฉะนั้นผู้ดูแลด้านนี้ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาเด็กปฐมวัย และการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งตามกฎหมายมีมานานแล้ว แต่ตอนนี้ก็คงจะต้องมาทำให้ชัดเจนขึ้น แยกกลุ่มเด็กเล็กตามอายุ เวลานอน 1 เตียง ห่างกันมากกว่า 1 เมตร
ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า เปิดได้แล้ว โดยการประชุมอบรมสัมมนา ต้องคิดเป็นตารางเมตรต่อคน งานเลี้ยง จัด Event สินค้า หรือแข่งขันกีฬาที่ไม่มีคนดู ทำได้แล้ว แต่ต้องมีระยะห่าง ระยะนั่ง ระยะยืน 1 เมตร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง จะได้รับการเปิดอีกครั้ง แต่ก็ต้องมีการกำกับดูแลเพราะเป็นที่นิยมของเด็กๆ
ขนส่งสาธารณะ อาจจะให้นั่งติดกันได้ 2 ที่นั่งเว้น 1 ที่นั่ง


3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ

ก. กองถ่าย เพิ่มจำนวนคนได้แล้ว ไม่เกิน 150 คน ผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน รวมถึงการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ทั้งหลายได้สร้างนวัตกรรมอะไรต่างๆ ใหม่ๆ ขึ้นมา สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีคนบอกให้ตนช่วยแนะนำด้วยว่ารายการทั้งหลายบางคนใส่ Face Shield อย่างเดียว แล้วยืนใกล้ชิดกัน อย่างนี้ก็บอกว่าไม่ควร เพราะ Face Shield อย่างเดียวไม่ช่วย แต่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ช่วยได้
ข. สถานประกอบการด้านสุขภาพ สปา ออนเซ็น อบตัวสมุนไพร อบไอน้ำ แบบรวมเปิดได้แล้ว แต่ยังยกเว้น คือ กิจการอาบอบนวด โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบที่ 725 ตารางเมตรต่อคน
ค. สนามเด็กเล่น สระน้ำ สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ เปิดได้แล้ว แต่ต้องมีการอบรม ดูแลตรวจตรา ให้คำแนะนำ แต่ว่าสวนสนุกอีกแบบหนึ่งที่ยังไม่ให้เล่น คือ บ้านลูกบอล ในห้างสรรพสินค้าจะเห็นมีโครงตาข่ายหรืออาจจะไม่ใช่เป็นในห้าง และตามต่างจังหวัดมีคนไปตั้งเป็นสวนสนุก แล้วก็ บ้านลูกบอล ที่มีลูกบอลกลมๆ เล็กๆ เด็กกระโดดลงไปมีบอลเต็มตัว รอบๆ ตัว อันนี้ไม่ให้ เพราะสารคัดหลั่งทั้งหลายจะไปอยู่กับพื้นผิวของอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้น โดยเฉพาะลูกบอล
ง. สนามกีฬาประเภทกลางแจ้ง โรงเรียนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม แล้วก็สถานที่ออกกำลังกายเกือบทุกประเภท ตามกติกาสากลเพื่อการออกกำลังกาย เพื่อการฝึกซ้อม เพื่อการเรียนการสอน เล่นได้หมดทุกประเภทกีฬา แต่ถ้าจะมีการแข่งขัน ต้องไม่มีผู้ชม คือ ทำให้เขาเข้ามารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก แข่งได้เลย มีแต่คู่แข่ง ที่สำคัญไม่มีกิจกรรมอื่นมาร่วมด้วย คือ พวกกิจกรรมส่งเสริมการขาย นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะได้ผ่อนคลายกัน
จ. สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย
ฉ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงมหรสพ สวนสนุก แต่ร้านเกมภายนอกไม่ได้

ที่มา https://www.sanook.com/news/8182786/

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.