จังหวัดตราดมีมติขอเลื่อนการจัดการแข่งขันฯ


จังหวัดตราดมีมติขอเลื่อนการจัดการแข่งขันฯ

 

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 18 – 28 เมษายน 2564 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2564
เนื่องจังหวัดตราดยังเป็นจังหวัดควบคุมการป้องกันการแพร่เชื้อจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจังหวัดตราดนั้นสามารถควบคุมการแพร่ระบาดแต่ในจังหวัดอื่นๆยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19และอนาคตก็ไม่มีใครทราบว่าจะเป็นอย่างไร
ซึ่งในที่ประชุมมีมติขอเลื่อนจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ “ตราดเกมส์” โดยอยู่ในดุลพินิจต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย

 

https://www.facebook.com/changkhawgames/photos/a.232384480702239/770433193564029/

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

NEWS UPDATE