รับน้อง กิจกรรมที่ไม่ได้มีแค่ในมหา'ลัย


 

กิจกรรมรับน้องของยิม JARAN ที่จัดกต่อเนื่อง เชื่อมความสัมพันพี่น้องในยิม ให้รักสามัคคีกัน ใครเป็นใครมาดกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

Photography