สุดจึ้ง วิว เยาวภา ได้รับเลือกให้เป็น นายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิก คนใหม่


 

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณโรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Sport Administration “ บทบาทของนักกีฬากับการบริหารการกีฬา” โดยสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย (Thailand Olympic Academy) ,อนุกรรมการฝ่ายนักกีฬา (NOCT Athlete Committee) สมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทย (National Olympian Association of Thailand) ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2567

 

ในวันนี้ มีการเลือกตั้งนายกสมาคมเลขาธิการ และเหรัญญิก ของสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทย ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในการในการขับเคลื่อนของสมาคม ซึ่งสมาชิกของสมาคมจะประกอบไปด้วยนักกีฬาโอลิมปิกทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬานานาชาติ

 

 

สมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทย จัดตั้งเพื่อรวมกลุ่มนักกีฬาที่เป็นต้นแบบ เป็นวีรบุรุษ วีรสตรี ของเยาวชนและคนในประเทศ ซึ่งเหล่านักกีฬามีบทบาทสำคัญในการยกระดับของการกีฬาและนันทนาการในชุมชนต่างๆ เพื่อใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ

 

​โดยผลการเลือกตั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ “วิว เยาวภา บุรพลชัย” นักกีฬาเทควันโดโอลิมปิก ปี 2004 ที่กรุงเอเธนส์ โฆษกพรรคชาติพัฒนากล้า ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิก “ธันยพร พฤกษากร“ นักกีฬายิงปืนยาว ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการสมาคม และ ”ร้อยเอกชนาธิป ซ้อนขำ“ นักกีฬาเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิก ปี 2012 ลอนดอน ได้รับเลือกให้เป็นเหรัญญิกสมาคม

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.