ปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนอย่างที่เราอยากได้รับจากเขา


ปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนอย่างที่เราอยากได้รับจากเขา  ### ได้ใจมากคำนี้

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.