ทีมสิงคโปร์ซ้อมวันสุดท้าย ถ่ายไว้เป็นที่ระลึก


ทีมสิงคโปร์ซ้อมวันสุดท้าย ถ่ายไว้เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ ... เดินทางปลอดภัยครับ

 

 

https://www.facebook.com/TaweesilpTaekwondoGyms/posts/1032456063489390

Comments