ปิดระบบ Young Taekwondo Wangthonglang ขอบคุณทุกยิม สโมสรที่ให้การสนับสนุน


ปิดระบบ Young Taekwondo Wangthonglang ขอบคุณทุกยิม สโมสรที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมดีดีในครั้งนี้ เนื่องจาก มีจำนวนสมาชิกครบตามกำหนด รับสมัคร จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

 

Comments