แชร์วีดีโอนี้เพื่อการพัฒนานะครับไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่น


แชร์วีดีโอนี้เพื่อการพัฒนานะครับไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่น

รึจะเป็นกติกาใหม่ โค้ชควรปรับปรุงตัวในการสอนให้มากขึ้นเพราะ กรรมการเริ่มมีสายตากว้างกว่าเสมอ

 

 

Comments