สปอร์ตฮีโร่ให้จว.ละ1ล้าน


สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด "สปอร์ต ฮีโร่" ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 59         

ตามที่ กกท. ได้ดำเนินโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด "สปอร์ต ฮีโร่" ประจำปี 2559 มีชนิดกีฬาในโครงการ 16 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, กอล์ฟ, จักรยาน, ตะกร้อ, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, มวยปล้ำ, มวยสากลสมัครเล่น, ยกน้ำหนัก, ยิมนาสติก, ยูโด, ว่ายน้ำ, สนุกเกอร์ และวอลเลย์บอลชายหาด มีนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ 850 คน ผู้ฝึกสอน 377 คน รวมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทั้งสิ้น 1,227 คน นั้น 


 
         ที่ประชุมได้พิจารณาปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการ"สปอร์ต ฮีโร่" เนื่องจากโครงการสปอร์ต ฮีโร่ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 10 ปี จึงทำให้ กกท.ได้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของการดำเนินงานของโครงการ โดยมีการปรับปรุงดังนี้ 1.ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ให้ตัดออกจากโครงการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายกีฬาภูมิภาคทำการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ 2.ปรับชนิดกีฬาที่นักกีฬาไม่มีผลงานในระดับชาติและนานาชาติให้ตัดออกจากโครงการ 3.การเพิ่มชนิดกีฬาในอนาคตให้พิจารณาชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์  4.สนับสนุนการจัดการแข่งขันในระดับจังหวัดให้เพิ่มมากขึ้น โดย กกท.จะของบจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาที่มีความโดดเด่นของจังหวัดนั้นๆ โดยจะให้การสนับสนุนจังหวัดละ 1 ล้านบาท


 
         5.จะมอบนโยบายให้ กกท.จังหวัด 77 จังหวัด ทั่วประเทศดำเนินการโครงการ "สปอร์ต ฮีโร่" อย่างเข้มข้นและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนกีฬาที่มีความโดดเด่นในแต่ละจังหวัดเพียงไม่กี่ชนิดกีฬา และให้เข้ามาดูแลอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อเป็นศูนย์พัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานสร้างนักกีฬาเยาวชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยจะนำเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา, ศูนย์เก็บตัวฝึกซ้อม ฯลฯ ไปสนับสนุนอย่างเต็มที่ เมื่อนักกีฬาเหล่านี้สร้างผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ก็จะผลักดันนักกีฬาเหล่านี้ให้อยู่ในความดูแลของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และก้าวสู่ทีมชาติต่อไป


 
         ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าและออกจากโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด "สปอร์ต ฮีโร่" โดยมีนักกีฬาเข้าใหม่ จำนวน 210 คน และผู้ฝึกสอนเข้าใหม่ จำนวน 76 คน นอกจากนี้ยังมีนักกีฬาที่ถูกตัดออกจากโครงการ จำนวน 63 คน และผู้ฝึกสอนที่ถูกตัดออกจากโครงการ จำนวน 29 คน รวมทั้งที่ประชุมได้ตัดกีฬายิมนาสติกออกจากโครงการ เนื่องจากไม่มีผลงานในระดับชาติและนานาชาติที่ชัดเจน

 

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.