โปรแกรมเกราะไฟฟ้า WTF รองรับกติกาใหม่


มาติดตามกติกาใหม่กัน โปรแกรมก็มีการเปลี่ยนแปลง ระบบเกราะไฟฟ้าและโปรแกรมก้อเช่นกันมาดูหน้าตากันไปก่อน ส่วนรายละเอียด ว่ากันทีหลัง

Comments