เปิดศึก การจัดแมทการแข่งขัน


การจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ยิ่งนานวันยิ่งดุเดือน ในการจัดแมทการแข่งขันมากขึ้น
ทั้งในระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ่ ในจังหวัดต่างๆ ก็มียิมเทควันโดเปิดสอนกันมากมายยิ่งขึ้น 
หลายยิมที่มีพันธมิตร ก็เริ่มมีการรวมตัวจัดแข่งขันแบบกระชับมิตร มากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่รู้แมทใหนเป็นการจัดแบบใดกันแน่
ทำให้มีการกระทบกระทั่งกัน บ่อยขึ้น เกิดอะไรขึ้นมาแสดงความเห็นกัน อย่างกรณีนี้

Comments