อพวช. คิดค้นสุดยอดชุดกิจกรรมสื่อวิทยาศาสตร์สำหรับทุกคน ในชื่อ “NSM Plearn Science”


SIAMSPORT

อพวช. คิดค้นสุดยอดชุดกิจกรรมสื่อวิทยาศาสตร์สำหรับทุกคน ในชื่อ “NSM Plearn Science”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดตัวชุดกิจกรรมสื่อวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบ
     ในโครงการ NSM Plearn Science ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน โรงเรียน และทุกคนในครอบครัว ที่คิดค้นขึ้นโดย อพวช. เพื่อเสริมสร้างทักษะโดยใช้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการองค์ความรู้ STEM Education โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุดกิจกรรม ได้แก่ ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ (Lab Box) , ชุดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะด้านไอที (Smart Kits) , ชุดฝึกทักษะนักประดิษฐ์  (Maker Kits) และชุดของเล่นวิทยาศาสตร์  (Science Toy)

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนทั่วประเทศมายาวนานกว่า 25 ปี จากประสบการณ์ที่ อพวช. สั่งสมมาอย่างยาวนาน อพวช. จึงได้คิดค้นและพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ในชื่อโครงการ “NSM Plearn Science” โดยมุ่งเน้นการเล่น เรียนรู้ และสนุกสร้างสรรค์ ไปกับชุดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ที่พร้อมค้นหาคำตอบด้วยตนเองกับเรื่องราวรอบตัวผ่านชุดกิจกรรมสื่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งเหมาะสำหรับเยาวชน โรงเรียน และทุกคนในครอบครัว ที่สามารถนำไปเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างสนุกสนาน ซึ่งในอนาคตเรายังมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมที่จะสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันจะนำไปสู่สังคมไทยที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

 ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมานานกว่า 45 ปี โดย อพวช. เป็นผู้ออกแบบคิดค้นชุดกิจกรรมการทดลองนี้ และทางบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย ซึ่งถือเป็นแนวทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งที่สำคัญ สามารถช่วยส่งเสริมให้เยาวชน และบุคคลที่สนใจ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป”

ที่มา https://www.siamsport.co.th/newspr/view/216909

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.