รับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬา - บุคลากรกีฬาประจำปีการศึกษา 2559


รายละเอียด คลิ๊ก

 

 

หมายเหตุ

ให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ส่งเอกสารได้ไม่เกิน วันศุกร์ที่ 11

มีนาคม พ.ศ.2559 ณ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

Comments