รับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬา - บุคลากรกีฬาประจำปีการศึกษา 2559


รายละเอียด คลิ๊ก

 

 

หมายเหตุ

ให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ส่งเอกสารได้ไม่เกิน วันศุกร์ที่ 11

มีนาคม พ.ศ.2559 ณ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

Photography