ระเบียบและข้อบังคับ การแข่งขันกีฬา GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำ


ระเบียบการแข่งขัน

 

หมายเหตุ

- สมัคร Online  ตั้งแต่วันที่  8-23  มีนาคม 2561  

- เมื่อสมัครแข่งในเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมแนบสำเนาการโอนเงินค่าสมัครแข่ง  มาที่    สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด  ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-3691518 แฟกซ์ 02 – 3193869 (ส่งเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 23 มีนาคม 2561 ) หากเลยเวลาที่กำหนดทาง สมาคมฯ จะไม่รับเอกสารโดยเด็ดขาด

- นักกีฬาจะต้อง UPLOAD รูปถ่ายในระบบจัดการทีมทุกคน

- หากในทีมมีนักกีฬาในรุ่นเดียวกันเกิน 1 คน ให้แยกเป็นทีมย่อยให้ชัดเจน หากไม่เข้าใจ ให้ติดต่อ คุณอดิศร 084-0838587

สมัคร

 
ขอบคุณเนื้อหา เว็บสมาคม 

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

NEWS UPDATE