TOURNAMENT

ชื่อแมการแข่งขัน จังหวัด วันที่แข่ง
Chiangmai Open #10 (เชียงใหม่โอเพ่นครั้งที่ 10) เชียงใหม 15/5/2564
อบจ. พัทลุง เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ 2564 พัทลุง 8/5/2564
TNSU Taekwondo Open 2021 (ชิงถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เชียงใหม 25/7/2564
เวียงกุมกามโอเพ่น แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่2 เชียงใหม 14/8/2564
TERMINAL 21 KORAT TAE KWON DO CHAMPIONSHIPS 2021 นครราชสีมา 7/8/2564
การแข่งขันเทควันโด @พัทลุง Sport City ประจำปี 2564 พัทลุง 7/8/2564
ชิงแชมป์ภาคเหนือ ล้านนาเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2021 ประจำปี 2564 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(เลื่อนการแข่งขันมาจาก12 ธค.63เนื่องจากสถานการ์ณโควิด) เชียงใหม 18/9/2564
การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2564 ราชบุรี 15/5/2564
การแข่งขันเทควันโดสุราษฎร์ธานี แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 (8th SURAT-THANI TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2021) สุราษฎร์ธานี 24/7/2564
Phrae Open Taekwondo Championship​ครั้งที่ 1 แพร่ 18/9/2564
     


เพิ่มแมทแข่งขัน

ALL TOURNAMENT


ชื่อแมการแข่งขัน จังหวัด วันที่แข่ง
??????????????? ???????????? ???????? 2 ?????????????????? (????????????? 10,000 ???) ??????? 29/11/2557
E-League (?????? 6 ???????) ???????????????????????????????? ????????4 ??????? 6/12/2557
NEW ?????????????????????????????????? ???????? 3 ????????????? 34,500 ??? ?. ?????? ?????? ? ???????????????????? AEC ????????????????????? (?????????class c) ?????????????????? ?????????????????????? 29 ??????? 58 ???? 12.00 ?. ????????? 30/5/2558
????????????????????? 5 ??????????? ???????? 12 ????????????? 29/11/2557
?????????????????? ?????????????????? (???????????? 19/11/2557) ??????? 6/12/2557
??????????????????????? ???????? 2 ?????? 18/10/2557
???????????????????????????????????? 2014 ????????????? 20,000 ??? ???????? 6/12/2557
Seacon bangkae championship 1(????????????????? ??????? ?????? 5-6 ??) ????????????????? 19 ??????##??????????????????????????????????????????## ????????????? 18/10/2557
?????????????????? ??? ?? ??? ??? ?????? ???????? 13 ????? 1/11/2557
THE HEROES TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 1ST ????????????? 4/10/2557
KICK OF FRIENDSHIP 2014 ????????????? 20000 ??? ?????????????? 25/10/2557
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

 

เพิ่มแมทแข่งขัน

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

NEWS UPDATE