Apple เพิ่มหน้า Apps by Apple ในเว็บไซต์ เพื่อโปรโมตแอปที่พัฒนาขึ้นเอง


แอปเปิลเพิ่มเนื้อหาใหม่ในเว็บไซต์ "Apps by Apple" เพื่อนำเสนอแอปต่าง ๆ ของแอปเปิลเอง ทั้งใน iPhone, iPad, Apple Watch, Mac และ Apple TV แบ่งตามลักษณะการใช้งานในแบบต่าง ๆ รวมถึงชูฟีเจอร์ใหม่ที่จะเพิ่มมาในอัพเดตซอฟต์แวร์ใหญ่ปลายปีรวมทั้ง iOS 17

ตัวอย่างแอปในหมวด Productivity ของแอปเปิลเองเช่น Notes, Reminders, Calendar, Freeform, Pages, Numbers, Keynote, Shortcuts เป็นต้น หรือในหมวด Features ที่ทำให้การใช้งานข้ามอุปกรณ์เชื่อมต่อได้ดี เช่น Siri, iCloud, CarPlay, Continuity เป็นต้น

คาดว่าแอปเปิลต้องทำหน้าเว็บไซต์โปรโมตแอปที่พัฒนาเอง เนื่องจาก EU กำหนดให้แอปเปิลต้องรองรับการโหลดแอปจากสโตร์ภายนอก รวมทั้งแอปเปิลก็เคยรายงานตัวเลขว่าในแอปที่มีฟังก์ชันเหมือนกัน คนนิยมใช้งานแอปภายนอกมากกว่าแอปที่พรีโหลดมาให้ของแอปเปิล

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

NEWS UPDATE